yttre och innre stress

Jag har tänkt lite på det här med stress i olika former. I bland kan jag uppleva att jag inte ens märker av vad det är som stressar mig mer än den påverkan som det ger på min kropp i form av tex dålig sömn och dålig aptit. Den inre stressen upplever jag svårare att identifiera. För mig är det kanske mer än känsla som är svår att sätta finger på. För min del har det mest utvecklas till en form av ångest. Har nog aldrig riktigt kunnat sätta finger rakt på sak att det handlar om stress.
Den yttre stressen är i mitt fall den stressen som jag har lättare att definiera. det kan vara att jag stressar mellan två platser. Att jag inte hinner klart med det jag ska göra eller att jag missat något. Den här stressen tycker jag lättare går att undvika med tex bra planering och återhämtning.
Den inre stressen upplever jag oftast är svårare att själv påverka då den för mig ofta påverkas av andra aktörer och faktorer som jag inte alltid har 100% makt över.
Ett steg för att undvika stress över lag tror jag är att man är medveten om hur man själv fungerar och vad som stressar än och gör att det kanske till slut blir ett problem. Jag tror ändå någonstans att stress i lagom dos kan motivera människor till att faktiskt genomföra saker i stället för att skjuta upp den. Men det är en fin gräns från att vara en positiv stress till att det slår över till något negativt. Allt i detta ämnet är också väldigt individuellt och alla hanterar och klarar stress på olika sätt. Det gäller bara att lära känna sig själv och lära sig hantera stress på ett sätt som fungerar för en själv. Ska även tillägga att det är okej att det i bland känns jobbigt. Bara man jobbar för att det ska bli bättre.

Elin Burman
Lev livet i dag för i morgon kan det vara för sent.
Alltid sakna aldrig glömma.


Gillar

Kommentarer