Vad jag tycker om filmer och serier där huvudkaraktären har någon NPF diagnos 

Det här är ett exempel på en serie som jag tycker kan framställa personer med diagnoser lite fel. Med det sagt tycker jag ändå att serien är bra bara att man ska tänka på att det ganska inte är hela sanningen kring diagnosen man ser. Man får i stora drag bara följa karaktären i hans yrkesliv också vilket vinklar det åt en riktning. Det är inte hela sanningen som visas.

Detta är något som delar mig lite. Något som kan få mig att bli lite fundersam. Det är bra att man lyfter människor med diagnoser och visar att även dem kan lyckas osv absolut ingen tvekan om det och det är något jag tycker är super fint och viktigt.

Att man lyfter diagnoser som något Positivt och något som faktiskt kan ta en väldigt långt så länge man hittar rätt och något som fungerar för individen. Det är en fråga som ligger mig varmt om hjärtat och något jag brinner för.

Det finns dock en delar i hur dessa karaktärer alltid framställs som extremfall som faktiskt kan göra mig ganska ledsen och bekymrad. Att man enbart visar extremfallen och dem som har det svårast gör att vi som är hög fungerande i våra diagnoser oftast hamnar i kläm.

Att framställa diagnoser i serier och filmer tycker jag i emellanåt kan balansera på en skör tråd. Från att vara positivt och informerande. Till att vara något som bidrar till fördomar och problem. Fördomar att en vis diagnos enbart är som dem fall som visas.

Jag skulle önska att man skulle gjort det på ett mer nyanserat sätt att man speglar verkligheten för en större grupp och inte bara visar hur dem mest extrema har det.

Jag möter oftast väldigt förvånande ögon då jag berättar om mina diagnoser då jag är väldigt hög fungerande i det. Det är inte alls i alla lägen man ser det. Tvärtom väldigt sällan.

Ingenting med diagnoser inom NPF familjen är egentligen svart eller vitt. Det är aldrig något som är helt lika. Alla har vi problem med olika delar och i högst olika grader.

Elin Burman
Lev livet i dag för i morgon kan det vara för sent.
Alltid sakna aldrig glömma.


Gillar

Liknande inlägg