Individen vs samhället

Jag har en tid reflekterat över en sak. En sak som jag främst märkt i forum som handlar om diagnoser och att ha annorlunda förutsättningar i samhället och världen.

Jag har funderat lite på vilka skyldigheter har egentligen samhället i stort har då det kommer till att anpassa sig, kontra hur mycket ansvar som ligger på individen att anpassa sig.

Jag anser att det ligger ansvar på båda parter. Samhället har ett ansvar att se till att alla individer kan upprätthålla en fungerande vardag men samtidigt tycker jag personligen att man som individ också har ett ansvar att hitta lösningar för att få det att fungera. Det handlar om att hitta ett bra fungerande samspel.

ett exempel: Om en individ har svårt för tex höga ljud, något som förekommer frekvent i dagens samhälle på många plan. Är det då enbart samhällets plikt att se till att dessa ljud upphör? Jag anser att det då ligger lika mycket på individens ansvar att hitta en lösning på problemet. Att ta bort alla ljud i samhället är ju faktiskt tekniskt omöjlig och skulle påverka samhället i stort på ett negativt vis.

I dag finns det en mängd hjälpmedel som kan underlätta vardagen för dem som lever med diagnoser av olika slag. Att lägga över hela ansvaret på samhället tycker jag är fel. Fel för att det påverkar så många som i grunden inte har med problemet att göra.

Säger inte att samhället inte har ett ansvar för det har dem, säger bara att hela ansvaret inte är deras. Det är så lätt att bara gnälla på politiker och beslutsfattare i stället för att aktivt försöka hitta en lösning på personlig nivå. Vill man så går det att lösa en hel del saker på en nivå där samhället i stort inte får en sådan stor påverkan.

Elin Burman
Lev livet i dag för i morgon kan det vara för sent.
Alltid sakna aldrig glömma.


Gillar